"Mozart"

Starflame's Bacardi Grand Melon


3 år


Född: 2011.02.27
Hd: B-B
Ögon: U.A
Gonioskopi: Normal

 

Ck och Res-Cert på utställning

Mentalbeskriven
4 år


3 år


Mozart


Mozart i utställningsringen


Mozart


1 1/2 år

 

 

SE VCh
Pygmalia's Bärgpatron

Goldlame's Mannochmore SU(u)Ch
Eastriding Versace
Goldflame's Fiddely-Diddely-Doo
Pygmalia's Bärggrund Pygmalia's Sweet Mr Black
Bärgtagen
Starflame's Freixenet NO VCh SE VCh
Sisustars Eddie Of Edlington
SE VCh
Calvdale Collowin's Beau
SE VCh LpII
Collowin's Carafino Of Catterick
Goldflame's Irish Coffee SE U(u)Ch
Goldflame's Arrak-Egg-Nog
SE U(u)Ch
Bellehall Bright Vision