"Viggo"

Starflame's Dancing On My Own


2 år


Född: 2015.07.26
Hd: A-A
Ögon:

 

Exc på Utställning

Godkänd anlagsklass Spårprov
Mentalbeskriven
8 månader
 

 


HrCh NordCh C.I.E
DkJV-12 NordJV-12

Lordsett White Track Back To Linmoor

GbShCh
Mompesson Cavendish
GbShCh
Mompesson Royal Destiny
GbShCh
Mompesson Secret Whispers
PolCh
Linmoor Back On Track
SU(u)Ch DkCh C.I.E
Goldmoore's Gold Dreamer
SU(u)Ch
Linmoor Valuable Crystal
Barecho Let It Shine Goya's Phoenix Beautelle Katch ThBreeze
Goya's Nevada
Barecho Color Me Black Barecho Black Is Black
SU(u)Ch NoV-06 NoCh
Barecho Worth Waitin' For